Om Forodrim

”Forodrim skall saga och myt värna, bevara och nyskapa.”

Forodrims Lag, Midgårdabalken §1

Tolkiensällskapet Forodrim är en religiöst och politiskt obunden förening för folk som älskar sagor i allmänhet och den engelske författaren och filologen J.R.R. Tolkiens verk i synnerhet. Ordet Forodrim är sindarinsk alviska, ett av de språk Tolkien konstruerade för sina sagofolk, och betyder Nordfolket. Tolkien levde mellan 1892 och 1973, Forodrim grundades 1972.

”Forodrim skall med gille och samkväm medlemmars väl främja.”

Forodrims Lag, Midgårdabalken §2

Forodrims syfte är att förnöja medlemmarna i god sagoaktig ordning. Detta sker dels genom återkommande möten, fester och banketter, dels genom de så kallade gillenas verksamhet. Ett gille är en sammanslutning av forodrimiter med ett visst specialintresse, till exempel dans, foto, kämpalek, levande rollspel, musik, teater, litteratur, friluftsliv, sällskapsspel, ridning eller vinprovning. Gillesväsendet ger en mycket stor bredd åt Forodrims verksamhet, och allteftersom medlemmarnas intressen växlar kan nya gillen grundas och gamla läggas på is.

”Forodrim må Utgårds seder undvara och Midgårds efterkomma.”

Forodrims Lag, Midgårdabalken §3

Inom Forodrim strävar man efter att skapa sagostämning. Forodrimiterna klär sig därför i medeltida och sagoaktig stil, iakttar i viss mån medeltida regler för höviskhet och uppförande, samt kallar varandra vid särskilda Forodrim-namn, så kallade alias. Tolkiens verk vimlar av personer och figurer som får låna namn och skepnad åt Forodrims medlemmar. Föreningens verksamhet regleras av Lagen, en samling pseudofeodala bestämmelser i de medeltida landskapslagarnas anda. Allt detta syftar till att markera gränsen mellan Utgård, den vanliga världen, och Midgård, sagans värld.

”Forodrim består av Råd, Ridderskap och Allmoge.”

Forodrims Lag, Midgårdabalken §4

Formellt sett är Forodrim ett feodalt samhälle. Nya medlemmar väljer ett alias och upptas högtidligen i Forodrims allmoge. De som engagerar sig och arbetar i föreningens verksamhet upphöjs efter några år i det ridderliga ståndet, och kallas Riddare och Damer av Forodrim. Föreningsstyrelsen går under namnet Forodrims Stora Råd, och styrelseledamöterna tituleras Furstar och Furstinnor. Alltihop är mycket pampigt.

Ståndsväsendet är inspirerat av de Utgårda ordenssällskapen, med den skillnaden att Riddare och Damer av Forodrim inte invigs i några särskilt omfattande mysterier utan främst förväntas fortsätta sitt idoga arbete för föreningen. Detta omfattar oftast praktiska och organisatoriska uppgifter, som att diska efter banketter eller anordna gillesmöten.

”Ils sont fous, les forodrimites.”

Princeps Sine Nomine av Istari Orden

Forodrimiterna är en mycket färgrik blandning av människor. Deras ålder spänner från tonåringar till pensionärer, yrkesmässigt kommer de från samhällets alla hörn, och även vad beträffar social bakgrund är mångfalden stor. Men alla dessa är Utgårda ting, och i Forodrim bemöts var och en efter sin personlighet. Om man skall söka gemensamma nämnare bland forodrimiterna kan man peka på en kreativitet över genomsnittet, och en kärlek till det romantiska, det sagolika och det trolska. Därmed inte sagt att alla forodrimiter är ense om exakt vad som kännetecknar sagans värld – men allihop är intresserade av att besöka den då och då.