Böcker i Forodrims bilbotek

Otornas Parmandilion – för dem som kan läsa

Bokgillet, Otornas Parmandilion, är gillet för alla som anser att böcker är en oundgänglig del av livet. Under devisen ”Vi som kan läsa” har gillet ända sedan 1970-talet samlat forodrimiter som gillar att diskutera böcker och författare.

Otornas Parmandilion, bokgillet

På gillesmötena berättar var och en vad man läst sedan förra mötet och ger ett kort personligt omdöme om varje bok – så kallad bokbikt. Tonvikten ligger på fantasy och science fiction, men alla genrer är välkomna. Ibland har gillesmötena särskilda teman, som till exempel poesi. En välfylld tekanna är obligatorisk på varje möte.

En annan återkommande gillesaktivitet är arrangemang av folkmöten, det vill säga Forodrims sammankomster för alla medlemmar. Vid dessa folkmöten bjuder Bokgillet vanligtvis in en svensk författare som får berätta om sina böcker och prata med Forodrims medlemmar. På senare år har besökarna inkluderat Anna Gable, Anders Blixt och Maths Claesson.