On Membership

Mellonath Daeron is a guild within the Swedish Tolkien society Forodrim. Other Swedish-speaking persons who study the Tolkien languages may also apply for membership in the guild.

Information in Swedish

Mellonath Daeron har möten i Stockholm ungefär var sjätte vecka. Utöver dessa utgörs Gillets främsta aktiviteter av språkliga diskussioner på sin e-postlista. Diskussioner på möten och epostlista sker på svenska. Personer som vill bli medlemmar är välkomna att höra av sig till oss. Adressen finns på hemsidan. Nya medlemmar förväntas ta sig ett cilmesse eller "midgårda namn", vilket är kutym inom Forodrim.