The Mellonath Daeron
Coat-of-Arms

The Mellonath Daeron Coat-of-ArmsThe guilds of Forodrim have heraldic coats-of-arms. Here is that of the Mellonath Daeron with emblazonment in English, French and Swedish. The guild was founded 5 October 1972, and the Letter of Arms was issued 21 November 1972 (5 Ringare in the Forodrim Calendar).

English

Gules on a bend sinister or between a Feanor star and an elven letter 'ando' argent, a quill pen sable with point gules and rod argent.

French

Le Mellonath Daeron a adopté, le 21 novembre 1972, les armoiries suivantes, authorisées par le roi d'armes des Forodrim.

De gueueles à la barre d'or, chargée d'une plume d'oie de sable, tigée d'argent, à la pointe de gueules; le tout accompagné, à dextre, de l'etoile de Feanor d'argent, à sénestre, de la lettre "ando", initiale de Daeron, du même.

Swedish

Härmed göres veterligt, att denna dag Mellonath Daeron, d.ä. Daerons Gille, till sin särskiljande sinnebild antagit efterföljande, av Rådsheraldikern stadfästa och gillade vapen och sköldemärke, nämligen:

I rött en ginbalk av guld, belagd med en fjäderpenna i svart med röd spole och silverskaft, alltsammans åtföljt av Feanors åttauddiga stjärna till höger och alvbokstaven ando till vänster, båda i silver;

Alldeles som detta vapen med sina egentliga färger härhos avmålat står.

Givet i Fornost Erain den 5 ringare, Forodrims stiftande år.