Mellonath Dineth dansar i Kungsträdgården 11 april 2015

Mellonath Dineth – för dem som vill dansa

Forodrims dansgille, Mellonath Dineth, samlar de forodrimiter som gillar dans från medeltid och renässans. Den breda repertoaren är mestadels plockad direkt ur historiska källor, och spänner från det extremt enkla till det utsökt invecklade.

Mellonath Díneth, Dansgillet

Dansgillet har existerat under olika namn ända sedan 1979. En del av det som dansades på den tiden finns fortfarande med i gillets repertoar. Danserna bär namn som Picking up sticks och Horse branle, eller mindre officiella benämningar som ”lilla miraklet” och ”Alzheimers pavane”. Många av gillets medlemmar är nybörjare, och på mötena går man ofta igenom danserna på ett lugnt och pedagogiskt vis innan man drar igång.

Förutom vid Forodrims folkmöten och banketter syns Mellonath Dineth ofta utanför föreningen. I många år har gillet varit ett stående inslag vid Medeltidsveckan i Visby där man utövar dans i Almedalen. Sedan 2005 är detta en officiell programpunkt.

Men gillet dyker ofta upp där medeltida dans utövas. Sedan några år är ett annat återkommande inslag i gillets verksamhet Halvvägsan, Medeltidsveckans halvvägsfest på Medeltidsmuseet i Stockholm. Våren 2015 kunde man också se gillet i Kungsträdgården, där de bjöd besökarna på medeltidsmarknaden att pröva på många olika danser.

Mellonath Dineth dansar vanligtvis varannan fredag i Forodrims lokal. För mer information om gillet rekommenderas ett besök på Dansgillets omfattande webbplats.