Gobennas Dokumentet skapat 15/11 1998

Edains skepp
en kort sammanställning

Av Elros Tar-Minyatur

Denna förteckning uppkom i samband med Mellonath Gobennas andra möte, vid vilket vi diskuterade fartyg, skepp och andra flytande transportmedel som använts i Arda. I denna lista redovisas samtliga skepp ägda av edain (företrädesvis i Númenor) vars namn vi har kännedom om.

Earráme
"havsvinge"; Tuors och Idrils stora skepp när de lämnade Midgård. (QS 23)
Vingilóte
"skum-blomma"; Earendils svanskepp som han använde på alla sina resor. Byggt med Círdans hjälp av vitt björkträ. Det hade gyllene åror och lampor av silver. Dess segel och banér var sydda med silvertråd. Dess adûnaiska namn var Rothinzil. (QS 24, TI V)

Edain kom till Númenor på alviska skepp styrda av Círdans undersåtar. När alverna återvänt till Midgård med de flesta av skepp dröjde det innan dúnedain vågade sig ut långt på havet; men Númenors första skeppsbyggare var utbildade av alver. (UT 2 I)

Entulesse
"återkomst"; Det första av dúnedains skepp som kom till Midgård (år 600 Andra Åldern). Styrdes av Veantur. (UT 2 I)
Númerrámar
"väst-vingar"; Bar Aldarion på hans första resa till Midgård. Ägdes av Veantur, som senare gav det till Aldarion. (UT 2 II)
Eambar
"?havshem"; Aldarion skepp-hem eller hus-båt, bas för Äventyrarnas Gille. (UT 2 II)
Hirilonde
"hamn-finnare"; Aldarions jätte-skepp med vilket han företog ett antal resor. På varvet kallat Turuphanto, "trä-valen", innan dess riktiga namn avslöjats. (UT 2 II)

När Sauron kom till Númenor avslöjade han många tekniska hemligheter för dúnedain; och vissa källor antyder att Sauron lärde dem konstruera skepp av stål som aldrig sjönk och drevs utan vind (LRW 1 II (ii) "Chapter IV"). Riktigheten i dessa uppgifter kan dock ifrågasättas. Både Amandils skepp och Númenors flotta drevs tvivelsutan av vinden, och att skepp sjönk var en direkt följd av att dúnedain börjat rusta efter att Sauron kommit (Ak.). Såvida det inte är en tidig prototypmodell som omtalas i texten ovan synes det svårt att korrelera dessa påståenden.

Alcarondas
"strålande-???"; Ar-Pharazôns skepp när han seglade mot Valinor. Det hade många åror och master, och var färgat i svart och guld. Kallat Havets Slott (Ak.); dess adûnaiska namn var Aglarrâma (SD 3 (iii) "44").


Ändrat 13/12 2000